Om os

Formålet med denne hjemmeside er at formidle viden om og dele ud af vores erfaringer med at styrke børns fonologiske opmærksomhed i dagtilbud, førskoletilbud og børnehaveklasse.

Vores erfaringer har vi hentet gennem fleres års arbejde som logopæder i PPR-regi.

Vi har været idémagere til og tovholdere på et 2-årigt projekt i Fredericia Kommune, der havde til formål at styrke den fonologiske opmærksomhed hos alle børn på vej i skole. Erfaringerne fra dette projekt dannede grundlag for fagbogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016)


Marie Poulsen Riis

Uddannet cand. mag. i audiologopædi i 2006

Logopæd ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Fredericia Kommune siden 2007

Kombinationsstilling som læsekonsulent og logopæd i Fredericia Kommune i perioden 2012-2014

Medforfatter til bogen Leg med sproglyde (Riis & Therkelsen, 2016)

Helle Therkelsen

Uddannet folkeskolelærer i 1997

Folkeskolelærer og læsevejleder 1997-2009

PD i logopædi i 2010

Logopæd ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Fredericia Kommune siden 2010

Medforfatter til bogen Leg med sproglyde (Riis & Therkelsen, 2016)