Fonologisk opmærksomhed og sprogvanskeligheder

Fonologisk opmærksomhed spiller naturligvis sammen med andre sprogfærdigheder som fx ordforråd. Jo flere ord, barnet kender, jo mere begynder barnet at undre sig over og blive opmærksom på ord, der lyder næsten ens. Og omvendt - jo mere opmærksom barnet er på ords lydlige opbygning, jo lettere får det ved at tilegne sig nye ord og lagre både ordlyd og betydning i hukommelsen. Jo mere præcis lagringen af ordlyd og betydning er i hukommelse, jo lettere er det for barnet at finde ordene frem og udtrykke sig præcis i kommunikationen med andre.

Udviklingen af de enkelte sprogområder og fonologisk opmærksomhed går dog ikke altid hånd i hånd...

  • Et barn kan godt have let ved at tilegne sig færdigheder i fonologisk opmærksomhed og samtidig have sprogvanskeligheder på andre områder - og omvendt...
  • Et barn kan have udviklet alderssvarende sprog i forhold til ordforråd, sætningsopbygning og sprogforståelse - og samtidig have svært ved at tilegne sig færdigheder i fonologisk opmærksomhed.   

Er du bekymret for et barns sproglige udvikling, vil vi anbefale dig at søge sparring hos den lokale logopæd/tale-hørekonsulent.