Fonologisk opmærksomhed og udtalevanskeligheder

Nogle former for udtalevanskeligheder kan skyldes en svag fonologisk opmærksomhed. I disse tilfælde kan det være hjælpsomt for barnets udtaleudvikling, hvis man arbejder med at styrke barnets fonologiske opmærksomhed forud for eller samtidig med udtaleundervisning.

Husk at tilpasse sværhedsgraden af aktiviteter/lege til barnets udviklingsniveau. Hvis du er usikker på barnets færdigheder, så start med aktiviteter/lege, der omhandler semantisk-fonologisk opmærksomhed, derefter fonologisk opmærksomhed og til sidst fonemisk opmærksomhed. Læs mere om de forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed her eller køb bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016) for konkret inspiration til lege/aktiviteter på de forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed. 

Denne hjemmeside har ikke til formål at dele viden om udtalevanskeligheder og udtaleundervisning. Er det den viden, du søger, kan vi i stedet anbefale dig at kigge på denne hjemmeside: www.minkusinemaria.dk 

Er du bekymret for et barns udtaleudvikling, kan du også opsøge sparring hos den lokale logopæd/tale-hørekonsulent.