Materialer fonemisk opmærksomhed

Vær opmærksom på at tale om bogstavernes lyde, når du igangsætter lege/aktiviteter med fokus på fonemisk opmærksomhed. Man kan fx italesætte at alle bogstaver har både et navn, et udseende og en lyd, men at vi i den her leg mest skal bruge bogstavernes lyde. Find gode råd til udvælgelse af sproglyde i kapitel 4.3 i bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016)


Syntese og subtraktion med forlydene /s/ og /m/

Kan fx bruges til aktivitet 53 i bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016)

Bakke snagvendt - ord der starter med /s/ eller /m/

Kan fx bruges til aktivitet nr. 43 i bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016)

Sang med vokallydene - Vokalbien + plancher

Se beskrivelse af aktivitet nr. 39 i bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016). Her finder du bl.a. forslag til, hvordan plancherne kan bruges