Materialer til gratis download 

Her kan du finde materialer til at igangsætte lege/aktiviteter på de tre forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed 

Du kan finde beskrivelser af de konkrete lege/aktiviteter i bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016)