Fonologisk opmærksomhed hos børn med flere sprog

Nogle børn eksponeres for flere sprog i deres tidlige opvækst. Barnet kan fx lære ét sprog i familien (modersmål) og et andet sprog i dagtilbud og skole. Det kan også være, at barnet lærer flere sprog i familien, fordi forældre anvender hver sit modersmål, og familien har et tredje fælles familiesprog.

Har flersprogethed en betydning for udvikling af fonologisk opmærksomhed?

Der har været forsket en del i sammenhængen mellem flersprogethed og fonologisk opmærksomhed. Interessen for at undersøge sammenhængen skyldes, at fonologisk opmærksomhed har stor betydning for børns læse-staveudvikling. Forskningsresultaterne peger imidlertid i forskellige retninger, når det handler om flersprogetheds betydning for udvikling af fonologisk opmærksomhed: 

  • En del undersøgelser peger på, at børn med flere sprog klarer sig bedre i fonologisk opmærksomhed end børn med ét sprog.
  • Der er imidlertid også undersøgelser, der viser, at børn med ét sprog klarer sig bedre i fonologisk opmærksomhed.
  • Og så er der undersøgelser, der slet ikke finder forskel på den fonologiske opmærksomhed hos børn med hhv. et sprog og flere sprog 
  • Der er også undersøgelser, som finder, at sammenhængen afhænger af, hvilket element af fonologisk opmærksomhed man undersøger. Eksempelvis er der undersøgelser, der viser at:
  • Flersprogethed har positiv betydning for udvikling af fonemisk opmærksomhed (syntese af forlyd + restord)
  • Etsprogethed har positiv betydning for udvikling af fonologisk opmærksomhed (fx rim og klappe stavelser). Læs om forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed her

Sammenhængen er formodentlig kompleks

Formodentlig er der mange faktorer, der kan spille ind på en eventuel sammenhæng, fx hvilken "sprogfamilie" barnets forskellige sprog tilhører, alder for tilegnelse af et nyt sprog, barnets sprogkompetencer på modersmål, m.v.

Der er uden tvivl behov for yderligere forskning på området, før man kan udtale sig med større sikkerhed om sammenhængen mellem flersprogethed og udvikling af fonologisk opmærksomhed. Og i en dansk kontekst mangler vi i særdeleshed undersøgelser af en mulig sammenhæng, når dansk er det ene sprog hos barnet.

Vil du vide mere?

Nedenfor er en - ikke udtømmende liste - over forskningsartikler, der berører emnet:

Branum-Martin, L., Tao, S., & Garnaat, S. (2015). Bilingual phonological awareness: Reexamining the evidence for relations within and across languages. Journal of Educational Psychology, 107(1), 111-125.

Li-Jen Kuo, Yuuko Uchikoshi, Tae-Jin Kim, and Xinyuan Yang (2016).Bilingualism and Phonological Awareness: Re-examining Theories of Cross-Language Transfer and Structural Sensitivity. Contemp Educ Psychol. 2016 July ; 46: 1-9.

Einat Oz-Vecht and Tamar Degani (2022). Bilingual phonological awareness as a function of language proficiency. International Journal of Bilingualism 1-35

Saiegh-Haddad E. (2007b). Linguistic constraints on children's ability to isolate phonemes in Arabic. Applied Psycholinguistics, 28(4), 607-625.

Ana Carolina Dantas de Medeiros; Monalysse Francisca Pereira dos Santos; Fernanda Vanessa da Costa Varela; Thayane Amanda de Lima Rocha; Bárbara Louise Costa Messias; Cíntia Alves Salgado Azoni (2020): Bilingualism in the development of phonological awareness skills: an integrative literature review. Rev. CEFAC. 2020;22(4)