Kommunal indsats for at styrke børns fonologiske opmærksomhed

For nogle år tilbage satte Fredericia Kommune øget fokus på at styrke børns fonologiske opmærksomhed i dagtilbud og førskoletilbud. Det skete under et et 2-årigt projekt (2013-2015) i et tæt samarbejde mellem logopæder, pædagogisk konsulent, læsekonsulent og pædagogisk personale i de enkelte dagtilbud. Projektet er for længst afsluttet, men de sjove lege og aktiviteter med fokus på fonologisk opmærksomhed foregår stadig i kommunens dagtilbud. 

Projektets målgruppe var først og fremmest daginstitutionernes ældste børnegrupper og det pædagogiske personale omkring dem.

Hovedformålet var at styrke den tidlige forebyggende indsats i førskolealderen i forhold til senere læse-stavevanskeligheder og at blive bedre til at identificere de elever i 0. klasse, som havde særlig svært ved at tilegne sig kompetencer i fonologisk opmærksomhed.

I praksis blev der iværksat en systematisk indsats for de ældste børn i dagtilbud med konkrete materialer og et systematisk program til at igangsætte forskellige lege og aktiviteter. Under projektet foregik indsatsen som sidemandsoplæring med et tæt samarbejde mellem PPR's logopæder og det pædagogiske personale i de ældste børnegrupper.

Projektet var en stor succes - børn og voksne havde det sjovt med at lege med sprogets lyde, og den samlede børnegruppe startede i skole med stærkere kompetencer i fonologisk opmærksomhed. Det blev derved lettere at identificere de elever, der havde særlig svært ved at tilegne sig kompetencer i fonologisk opmærksomhed. 

Projektet var vigtigt fordi fonologisk opmærksomhed - sammen med bogstavkendskab og ordkendskab - er nogle af de vigtigste forudsætninger for den tidlige læse-staveudvikling. Jo før man kan identificere de elever, der er i risiko for læse-stavevanskeligheder, jo tidligere kan man støtte op om deres udvikling.  

Læs mere om baggrunden for projektet og resultaterne af de kvantitative og kvalitative evalueringer 

Bogen Leg med Sproglyde (Riis & Therkelsen, 2016) er baseret på vores erfaringer fra projektet. I bogen finder man 

  • et stort katalog med forslag til konkrete lege/aktiviteter, bl.a. de lege/aktiviteter der indgik i projektet
  • en guide med gode råd til bl.a. gruppestørrelse, fysiske rammer, aldersgruppe og sværhedsgrad samt overvejelser om målrettet og systematisk tilgang vs. indsatser tænkt ind i hverdagens sprogmiljø. 

Du kan altså også finde inspiration i bogen til at planlægge målrettede indsatser på institutionsniveau eller kommunalt niveau. Køb bogen her