Forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed

Fonologisk opmærksomhed dækker over forskellige niveauer af opmærksomhed på ordets lydlige opbygning. I litteraturen opdeles og beskrives niveauerne lidt forskelligt. I nedenstående figur kan du se, hvordan vi har valgt at beskrive forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed. Læs mere om de enkelte niveauer længere nede i teksten.  

Fonologisk opmærksomhed eller sproglydsopmærksomhed - er du forvirret over termonologien?

Det kan vi godt forstå!  I bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016) har vi brugt termen sproglydsopmærksomhed som overbegreb for de tre forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed. Her på hjemmesiden bruger vi dog termen fonologisk opmærksomhed både som overbegreb for de tre niveauer - og som betegnelse for det ene af de tre niveauer. Der er i litteraturen ikke fuld overensstemmelse i måden at kategorisere niveauer af fonologisk opmærksomhed på, men der er en udbredt tendens til at anvende fonologisk opmærksomhed som både over- og underbegreb, så det har vi valgt også at gøre her på hjemmesiden - i håb om at forvirre mindst muligt.

 

Semantisk-fonologisk opmærksomhed 

Det er tegn på udvikling af semantisk-fonologisk opmærksomhed, når barnet begynder at undre sig over, hvorfor ting hedder det, de gør. Det ses også, når barnet begynder at undre sig over, at to ord kan lyde helt ens, men betyde noget forskelligt.  

Semantisk fonologisk opmærksomhed handler om opmærksomhed på, at sproget er bygget op af større betydningsbærende lydendheder (ord), og at ordlyd og betydning er forbundet

Fonologisk opmærksomhed 

Det første tydelige tegn på, at udviklingen af fonologisk opmærksomhed er i gang, ser man hos mange børn allerede i 4-års alderen, når barnet begynder at lege med ord, der rimer. Ord, der rimer, lyder næsten ens, men har oftest helt forskellige betydninger. Barnet skal altså kunne flytte sin opmærksomhed fra ordenes betydning til ordenes sproglyde for at kunne finde frem til ord, der rimer.

Fonologisk opmærksomhed handler om opmærksomhed på, at ord er bygget op af flere sproglyde. At sproglydene kan sættes sammen på forskellige måder, og at det har betydning for, hvordan ordene lyder

  • Rim: to ord ligner hinanden fordi de lyder næsten ens
  • Stavelser: Ord kan opdeles i stavelser. Lange ord har mange stavelser og korte ord har få stavelser

Fonemisk opmærksomhed 

Fonemisk opmærksomhed er det niveau, der har den største betydning for udvikling af læse-stavefærdigheder. Barnet tilegner sig dog sjældent færdigheder i fonemisk opmærksomhed af sig selv. I børnehaveklassen vil barnet blive præsenteret for mere systematiske øvelser, der styrker barnets fonemiske opmærksomhed, men man kan allerede i førskolealderen præsentere barnet for sjove lege og aktiviteter, der skubber til udviklingen - alt imens man har det sjovt med at lege med sprogets lyde. Det handler om at præsentere barnet for lege og aktiviteter på et passende niveau i deres udvikling af fonologisk opmærksomhed.

Fonemisk opmærksomhed handler om evnen til at kunne flytte sin opmærksomhed over på sprogets enkeltlyde (fonemer), det vil sige sprogets mindste lyddele. 

I bogen "Leg med sproglyde" (Riis & Therkelsen, 2016) finder du et kapitel, der med flere eksempler uddyber de forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed, men endnu vigtigere finder du også et stort idekatalog over lege og aktiviteter på de tre forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed. 

Du kan downloade gratis materialer til nogle af de beskrevne aktiviteter i bogen. Klik her