Hvad er fonologisk opmærksomhed?

Fonologisk opmærksomhed er et overbegreb for forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed, men helt overordnet handler det for alle niveauer om at kunne rette sin opmærksomhed på ordenes sproglyde. 

Derfor handler fonologisk opmærksomhed bl.a. om

  • at kunne flytte sin opmærksomhed fra ordenes betydning til ordenes sproglyde fx ved at finde ud af om to ord rimer på hinanden eller finde ud af hvilken lyd et ord starter med
  • at kunne manipulere med ordenes lyde, fx opdele ord i mindre lydenheder som stavelser og enkelte sproglyde (fonemer), sammensætte mindre lydenheder til ord, bytte rundt på sproglydene og derved danne nye ord

Sådan tilegner børn sig færdigheder i fonologisk opmærksomhed

Børn kan tilegne sig visse færdigheder i fonologisk opmærksomhed, når de befinder sig i et godt sprogmiljø, som gør dem nysgerrige på at undersøge og eksperimentere med sprogets ord og lyde. Der er dog også færdigheder i fonologisk opmærksomhed, som børn først tilegner sig, når de voksne mere eksplicit præsenterer dem for lege og aktiviteter, der lige præcis har fokus på sprogets lyde. De forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed har stigende kompleksitet, og jo højere kompleksiteten er, jo mere har børnene brug for vokseninitierede aktiviteter for at videreudvikle deres fonologiske opmærksomhed. 

Når fonologisk opmærksomhed er svært

Der findes også en mindre gruppe af børn, som har særdeles vanskeligt ved at tilegne sig færdigheder i fonologisk opmærksomhed - selv om de befinder sig i et stærkt sprogstimulerende miljø, og selv om de bliver præsenteret for alderssvarende lege og aktiviteter med fokus på fonologisk opmærksomhed. Opsøg sparring hos den lokale logopæd/tale-hørekonsulent, hvis dette er tilfældet. Handler det om et skolebarn, kan man også søge sparring hos skolens læsevejleder eller læsekonsulent. 

Hvorfor er fonologisk opmærksomhed vigtigt?

Færdigheder i de mest komplekse niveauer af fonologisk opmærksomhed har stor betydning for udvikling af læse-stavefærdigheder. Af den grund ser man, at mange børn med vanskeligheder i fonologisk opmærksomhed også har vanskeligt ved at lære at læse og stave. Vanskeligheder i fonologisk opmærksomhed kan desuden være medvirkende til nogle typer af udtalevanskeligheder

Derfor er det vigtigt at understøtte udviklingen af fonologisk opmærksomhed hos de børn, der har særlig svært ved det. 

Opmærksomhed på sproglyde og på lyde generelt

Fonologisk opmærksomhed handler ikke om opmærksomhed på lyde generelt (fx lyden af bladenes raslen, vindens susen, fuglenes kvidren, bilernes brummen). Fonologisk opmærksomhed handler kun om opmærksomhed på sprogets lyde! 

Hørelsen er naturligvis en biologisk forudsætning for at udvikle fonologisk opmærksomhed, da man skal kunne høre sproglydene for at blive opmærksom på dem. Men selv om man hører perfekt, kan man altså godt have en svag fonologisk opmærksomhed.  

Fonologisk opmærksomhed og andre udviklingsområder

Fonologisk opmærksomhed og andre områder af børns tale-, sprog-, læse- og staveudvikling har en gensidig indvirkning på hinanden . Tryk på nedenstående links for at læse mere om de forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed og om fonologisk opmærksomhed i sammenhæng med andre udviklingsområder og vilkår for barnet.