Sæt fokus på børns fonologiske opmærksomhed 

- styrk deres forudsætninger for læse-staveudvikling 

Fonologisk opmærksomhed handler bl.a. om at kunne rime, klappe og tælle stavelser i ord, høre forlyd i ord, bytte rundt på lyde i ord - med andre ord at kunne rette sin opmærksomhed på ords lydlige opbygning frem for ords betydning 

Det er sjovt at lege med sprogets lyde - og så er det et væsentligt element i børns talesproglige udvikling og en vigtig forudsætning for udvikling af læse-stavefærdigheder

Her på hjemmesiden kan du få inspiration til at styrke børns fonologiske opmærksomhed

Kontakt

Skriv til os

Marie Poulsen Riis og Helle Therkelsen


legmedsproglyde@gmail.com